www.meymand.com جاذبه ها و نقاط ديدني ميمند

بناهاي مذهبي

    امامزاده سيد حسين

در شهر ميمند واقع شده و قبرستان عمومي شهر و گلزار شهدا در آن واقع شده است

    امامزاده اسماعيل

   در مركز شهر ميمند قرار گرفته و از قديم محل برگزاري مراسم عزاداري امامان بوده است

hist9.jpg (1533 bytes)
    امامزاده دوبرادران

در پنج كيلومتري ميمند واقع شده و مزار دو تن از نوادگان امام موسي(ع) مي باشد

emamz5.jpg (1492 bytes)
    امامزاده شاه حسن غياه

در مسير ميمند به تنگريز قرار دارد

emamz4.jpg (1984 bytes)
    امامزاده سيد شاه نور

بين ميمند و ميمندعليا قرار داشته و مردم ميمند نسبت به وي اردات ويژه اي دارند

emamz6.jpg (1703 bytes)
    امامزاده سيد صالح

در شمال ميمند واقع شده است

emamz2.jpg (1704 bytes)
    امامزاده شاه عطاءالله

در روستاي گنك در بيست كيلومتري ميمند قرار دارد

emamz8.jpg (2004 bytes)
    امامزاده سيد ابوالقاسم

در باغهاي جنوب ميمند قرار دارد

emamz7.jpg (2258 bytes)
    امامزاده سيد علي جعفر

واقع در ميمندعليا

emamz3.jpg (1619 bytes)
    امامزاده

 

emamz9.jpg (1445 bytes)

©  Meymand.Com حق نشر محفوظ   ©